Luotettavaa kiinteistönvälitystä!

Luottovälittäjä Oy LKV palvelee kaikissa kiinteistönvälitykseen liittyvissä tehtävissä mm. asuntojen, kiinteistöjen, vapaa-ajan asuntojen ja toimitilojen myynnissä sekä vuokrauksessa. Laadimme myös kirjallisia arvioita ja kauppakirjoja sekä vahvistamme kiinteistönkauppoja. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, jonka mahdollistaa monipuolinen ja asiakaslähtöinen palvelukonseptimme.

Luottovälittäjä Oy LKV on laillistettu kiinteistönvälitysliike ja Suomen kiinteistönvälittäjäliiton (SKVL) jäsen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Hyvää Välitystapaa ja kaikkea kiinteistönvälitystä säätelevää lainsäädäntöä sekä myyjän että ostajan etua valvoen.

Toimistomme sijaitsee näkyvällä paikalla Riihimäen keskustassa osoitteessa Hämeenkatu 22.

Sinun asuntokauppasi on meille luottamustehtävä. Tervetuloa asiakkaaksemme!


SKVL_jasenyritys_PantoneReflexBlue.jpg
AJANKOHTAISET LAKIMUUTOKSET

Kuluttajasuojaan muutoksia tammikuussa 2016

Tammikuussa 2016 astui voimaan laki, joka koskee muussa kuin viranomaisessa tapahtuvaa vaihtoehtoista riidanratkaisua kuluttaja-asioissa. Samassa yhteydessä on tehty muutoksia kuluttajariitalautakunnasta annettuun lakiin sekä kuluttajasuojalakiin. Muutoksilla pannaan täytäntöön direktiivi kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen soveltaminen käytännössä.

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).